Rösta grönt!

I valet den 9 september är det viktigare än någonsin att rösta grönt. Lägg gärna din röst på Miljöpartiet de gröna i valen till Riksdag, Region och Kommun.

Jag finns med som kandidat på Miljöpartiets listor till Uppsala kommunfullmäktige, Uppsala Landstingsfullmäktige och Riksdag. Du finner mig på baksidan av de tre valsedlarna.

Jag brinner för klimatfrågor. Jag vill bevara grönområden och stoppa byggandet i de skogar och parker som finns kvar. I och med att klimatet förändras blir vi mer beroende av skogar och parker som är jordens lungor. Vi måste därför värna den biologiska mångfalden och skydda även små biotoper.

Miljörik kyrkopolitik

I Svenska kyrkans Kyrkoval 2017 blev jag omvald till Uppsala stifts ledamot i Kyrkomötet för Miljöpartister i Svenska kyrkan.

Jag är huvudförfattare till 5 motioner som kommer att beredas i olika utskott då 2018 års Kyrkomöte öppnar den 2 oktober. Utskottsberedningarna i session 1 håller på några dagar och skall vara klara den 5 oktober.

Beslut om motionerna kommer sedan att fattas i plenum under session 2 av Kyrkomötet som börjar den 18 november och avslutas den 23 november.

Jag har även blivit invald som ersättare i Uppsala pastorats kyrkofullmäktige och genom det så har jag blivit elektorsersättare till valet av ny biskop i Uppsala stift då vår nuvarande biskop Ragnar Persenius avgår med pension. Jag kommer att närvara vid valet den 13 september i Gävle.

En fritidspolitikers vardag

Ett intensivt första kvartal med årsmöten i flera föreningar och många förtroendeuppdrag har gjort att snart har första halvåret på 2015 passerat med mycket att göra.

Den här mandatperioden är jag ledamot i Räddningsnämnden för kommunerna Uppsala, Tierp och Östhammar. På uppdrag för räddningsnämnden så ska jag den här veckan besöka Brand2015-mässan i Visby. I kommunpolitiken har jag är även ett uppdrag som kommunens representant i styrelsen för Fyrisfjädern AB.

De kyrkliga förtroendeuppdragen kräver också mycket av min tid. I församlingsrådet och Uppsala pastorats kyrkoråd har jag varit med i arbetet med att ta fram Uppsala pastorats församlingsinstruktion. Det är meningen att församlingsinstruktionen skall antas nu i pastoratets kyrkofullmäktige på torsdag. Nästa vecka är det dags för Uppsala stiftsfullmäktige som kommer att sammanträda på stiftsgården i Undersvik. Det kommer att bli två dagar hemifrån.

I går den 17 maj, Norges nationaldag, så gick tankarna till min far som var född i Norge och till alla mina norska släktingar.

Rösta grönt idag

Kom ihåg att rösta idag!
Nu ska vi ta nya tag,
rädda miljö och klimat,
barn och äldre får närodlad mat.
Rädda parker, bygga spår,
mindre klasser skolan får.
Utvinna förnybar energi,
medmänsklighet och empati.
Nej till gifter i vår mat.
Låt mig påminna om följande citat:

”Politiken ska bli varmare, inte klimatet”. (Miljöpartiet de gröna)

Med vänliga hälsningar
Terence

Miljöpolitik för fyra år avgörs snart

Miljöpolitik för fyra år avgörs snart.

Om du är klimatsmart

så röstar du på Miljöpartiet så klart!

Läs MP:s valmanifest 2014 här

Miljöpartiet de gröna