Om Terence

Terence Hongslo är den här mandatperioden 2015-2018 ersättare i Uppsala kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna (MP) och ledamot i Räddningsnämnden för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner samt representant i styrelsen för Fyrisfjädern AB/Uppsala Badminton.

Terence Hongslo var under den förra mandatperioden 2011-2014 ledamot i Uppsala kommunfullmäktige och ledamot i styrelsen för Vård och bildning för Miljöpartiet de gröna och under 2013-2014 även ersättare i Uppsala landstingsfullmäktige. Han var också ersättare i styrelsen för Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund och ledamot i styrelsen för Björkjärnet AB för Miljöpartiet.

Terence Hongslo har varit kassör för MP i Uppsala län och är revisor i MP Håbo.

Terence Hongslo var initiativtagare till att Miljöpartister i Svenska kyrkan ställde upp i Svenska kyrkans kyrkoval 2005 och är i den nuvarande mandatperioden (2018-2021) ledamot i Kyrkomötet och ersättare i Uppsala pastorats kyrkofullmäktige.

Terence Hongslo utbildade sig vid Uppsala Universitet till civilingenjör i Teknisk fysik med inriktning elektrofysik. Under studietiden togs även 20 p i Geovetenskap.

Terence är gift med Maini och har två vuxna barn. Han trivs bra i skog och mark och cyklar gärna längs Fyrisån och skådar fåglar, eller promenerar i Stadsskogen.

Politiska frågor jag vill driva

Miljöpartiet de gröna

Jag brinner för klimatfrågor. Jag vill bevara grönområden och stoppa byggandet i de skogar och parker som finns kvar. I och med att klimatet förändras blir vi mer beroende av skogar och parker som är jordens lungor. Vi måste därför värna den biologiska mångfalden och skydda även små biotoper.

Jag vill ha en satsning på skolan då dagens barn är vår framtid. Jag vill ha mindre klasser, mer speciallärare, kuratorer och psykologer i skolan. Jag vill motverka skolnedläggningar och uppsägningar av lärare. En långsiktig satsning på skolan behövs där även trafiksituationen kring barnens resväg till skolan beaktas.

Jag vill ha en satsning på ungdomsgårdar och ungdomsledare för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet.

Vinster i välfärden skall investeras i verksamheten. Jag vill ha mer sjukvårds personal och fler sängplatser. Jag vill göra en kraftig satsning på äldrevården och ge de äldre mer tillsyn, lokalproducerad mat och möjlighet att komma ut.