månadsarkiv: september 2018

Rösta grönt!

I valet den 9 september är det viktigare än någonsin att rösta grönt. Lägg gärna din röst på Miljöpartiet de gröna i valen till Riksdag, Region och Kommun.

Jag finns med som kandidat på Miljöpartiets listor till Uppsala kommunfullmäktige, Uppsala Landstingsfullmäktige och Riksdag. Du finner mig på baksidan av de tre valsedlarna.

Jag brinner för klimatfrågor. Jag vill bevara grönområden och stoppa byggandet i de skogar och parker som finns kvar. I och med att klimatet förändras blir vi mer beroende av skogar och parker som är jordens lungor. Vi måste därför värna den biologiska mångfalden och skydda även små biotoper.

Miljörik kyrkopolitik

I Svenska kyrkans Kyrkoval 2017 blev jag omvald till Uppsala stifts ledamot i Kyrkomötet för Miljöpartister i Svenska kyrkan.

Jag är huvudförfattare till 5 motioner som kommer att beredas i olika utskott då 2018 års Kyrkomöte öppnar den 2 oktober. Utskottsberedningarna i session 1 håller på några dagar och skall vara klara den 5 oktober.

Beslut om motionerna kommer sedan att fattas i plenum under session 2 av Kyrkomötet som börjar den 18 november och avslutas den 23 november.

Jag har även blivit invald som ersättare i Uppsala pastorats kyrkofullmäktige och genom det så har jag blivit elektorsersättare till valet av ny biskop i Uppsala stift då vår nuvarande biskop Ragnar Persenius avgår med pension. Jag kommer att närvara vid valet den 13 september i Gävle.